CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO CTECH
  • vietnamese
  • english

MENU

SẢN PHẨM

Các sản phẩm phần mềm của CTECH đem giải pháp hoàn hảo cho việc quản lý các lĩnh vực quan trọng của Đô thị thông minh như:

Quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý vận hành chung cư, kết nối cư dân.

PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

Bộ sản phẩm phần mềm quản lý đô thị thông minh ứng dụng công nghệ WebGis cho phép quản lý hầu hết các nghiệp vụ quản lý quy hoạch thông qua các tính năng được xây dựng phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực quy hoạch.

Tin tức

Các hoạt động của CTech cùng đối tác. Cập nhật tin tức về lĩnh vực quy hoạch, đô thị thông minh.

12

01/2024
THAM LUẬN: QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH TẠI VIỆT NAM (Phần 1)
THAM LUẬN: QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH TẠI VIỆT NAM (Phần 1)
 184 lượt xem

TÓM TẮT Phát triển đô thị thông minh là mục tiêu quan trọng của Đảng và Nhà nước nhằm góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới phát triển, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược và hiện đại hoá đất nước. Phát triển đô thị thông minh còn là chìa khoá giúp giải quyết các...