Kiến thức và kinh nghiệm

arrow

Kiến thức và kinh nghiệm

Blog

Phần mềm CGIS và những ưu điểm vượt trội.

Trong những năm qua, CTECH đã nghiên cứu đưa ra các giải pháp công nghệ trên nền tảng Hệ thống thông tin địa lý (GIS) nhằm hỗ trợ cho các công tác trong lĩnh vực quản lý xây dựng nói chung và đặc biệt là các giải pháp hỗ trợ cho việc phát triển đô thị thông minh (Smart City).

calendar8 tháng 4, 2024
Chi tiếtChi tiết
Blog

GIS – NỀN TẢNG CUNG CẤP CƠ SỞ DỮ LIỆU PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH

Ngày 14/4/2022, Bộ Xây dựng đã ban hành Công văn 1247/BXD-PTĐT gửi tới UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc “Hướng dẫn tổ chức thiết lập Hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS phục vụ phát triển đô thị thông minh”.

calendar8 tháng 4, 2024
Chi tiếtChi tiết
Blog

DIỄN ĐÀN "PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH" NGÀY 16-17/06/2022 TẠI HÀ NỘI

Như đã biết, Diễn đàn phát triển bền vững đô thị Việt Nam diễn ra vào hai ngày 16 - 17/6/2022 do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp Bộ xây dựng và các cơ quan liên quan tổ chức đã được diễn ra tại Hà Nội.

calendar8 tháng 4, 2024
Chi tiếtChi tiết
Blog

CTECH THAM GIA DIỄN ĐÀN CẤP CAO ĐÔ THỊ THÔNG MINH ASEAN 2020.

Diễn đàn diễn ra trong 2 ngày 22, 23 tháng 10 năm 2020. Mở màn là Diễn đàn cấp cao với chủ đề “ĐÔ THỊ THÔNG MINH – HƯỚNG TỚI CỘNG ĐỒNG, BẢN SẮC VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÌ MỘT ASEAN GẮN KẾT VÀ CHỦ ĐỘNG THÍCH ỨNG”

calendar8 tháng 4, 2024
Chi tiếtChi tiết
Blog

CTECH THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC VỀ CÔNG NGHỆ BẢN ĐỒ HIỆN ĐẠI

Ngày 23/11/2021, tại Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, công ty cổ phần công nghệ cao CTECH đã có buổi giới thiệu ứng dụng công nghệ tích hợp bản đồ GIS với Bộ Tài nguyên và Môi trường.

calendar8 tháng 4, 2024
Chi tiếtChi tiết
Blog

CTECH HỌP BÁO CÁO NỘI DUNG ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THÔNG MINH CGIS URBAN TẠI SỞ XÂY DỰNG TỈNH ĐIỆN BIÊN

Ngày 12/5/2022, tại Sở xây dựng tỉnh Điện Biên, công ty cổ phần công nghệ cao CTECH đã có buổi báo cáo, đề xuất về việc : "Đề xuất phương án phát triển phần mềm quản lý đô thị thông minh CGIS URBAN theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng ".

calendar8 tháng 4, 2024
Chi tiếtChi tiết
Blog

CTECH HỌP BÁO CÁO NỘI DUNG ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THÔNG MINH CGIS URBAN TẠI SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

Ngày 11/5/2022, tại Sở xây dựng thành phố Hà Tĩnh, công ty cổ phần công nghệ cao CTECH đã có buổi báo cáo, đề xuất về việc : "Đề xuất phương án phát triển phần mềm quản lý đô thị thông minh CGIS URBAN theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng ".

calendar8 tháng 4, 2024
Chi tiếtChi tiết
Blog

CTECH HỌP BÁO CÁO NỘI DUNG ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THỐNG TẠI SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BẮC KẠN

Ngày 24/11/2021, tại trụ sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn trực thuộc thành phố Bắc Kạn, công ty cổ phần công nghệ cao CTECH đã có buổi báo cáo, đề xuất về việc : "Đề xuất phương án chuyển đổi số, phát triển ngành thông tin truyền thông".

calendar8 tháng 4, 2024
Chi tiếtChi tiết
Blog

CTECH BÁO CÁO DỰ ÁN ĐÔ THỊ THÔNG MINH VỚI UBND QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Ngày 27/11/2021, tại trụ sở UBND Quận Hải Châu trực thuộc thành phố Đà Nẵng, công ty cổ phần công nghệ cao CTECH đã có buổi báo cáo về việc : "Triển khai cơ sở dữ liệu liên thông dự án đô thị thông minh tại quận Hải Châu".

calendar8 tháng 4, 2024
Chi tiếtChi tiết
Blog

ACUD VIỆT NAM BÁO CÁO PHẦN MỀM GIS TẠI THỊ XÃ SƠN TÂY THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

Ngày 27/03/2021, tại trụ sở Thị xã Sơn Tây trực thuộc thành phố Hà Nội, công ty ACUD Việt Nam đã có buổi báo cáo phần mềm GIS về việc :”Xây dựng hệ thống GIS, xây dựng hệ thống GIS các nội dung quy hoạch Thị xã Sơn Tây.

calendar8 tháng 4, 2024
Chi tiếtChi tiết