DỊCH VỤ SỐ HÓA CSDL GIS

Chuẩn Hóa - Chuyển Đổi - Tạo Lập CSDL không gian địa lý (GIS) hồ sơ quy hoạch.

Đối tượng phục vụ
Đối tượng phục vụ
 • Các Sở chuyên ngành như Sở Xây Dựng, Sở Giao Thông, Sở TNMT, Sở KHĐT...
 • Phòng Quản Lý Đô Thị của các Thành phố trên toàn quốc
 • Phòng Kinh Tế Hạ Tầng các huyện trên toàn quốc.
 • Các Ban Quản Lý Dự Án ở tỉnh, huyện
 • Các Ban Quản Lý khu công nghiệp
 • Các doanh nghiệp tư vấn quy hoạch
Đặc điểm dịch vụ
Đặc điểm dịch vụ
 • Chuẩn hóa CSDL GIS theo thông tư, nghị định của chính phủ
 • Chuyển đổi tất cả cá loại bản vẽ (CAD, Microtation, MapInfo)
 • Chuyển đổi CSDL GIS tất cả các ngành, lĩnh vực như ngành Xây Dựng, Giao Thông, Tài nguyên môi trường....
 • Tạo lập và trình bày bản đồ chuyên nghiệp. Đăng tải CSDL đã được số hóa lên các cổng thông tin (nếu có)
Quy trình triển khai
Quy trình triển khai
 • 1. Thu thập, khảo sát dữ liệu các đồ án quy hoạch. Phân loại hồ sơ quy hoạch.
 • 2. Chuẩn hóa các files hồ sơ quy hoạch đầu vào. Phân tách, tạo lớp dữ liệu quy hoạch.
 • 3. Chuyển đổi các files hồ sơ quy hoạch thành dạng CSDL GIS. Xác định hệ tọa độ GIS.
 • 4. Chuẩn hóa CSDL GIS. Tạo Lập CSDL không gian địa lý GIS hồ sơ quy hoạch
Kinh nghiệm của CTech về xây dựng CSDL GIS
 • CTech là một trong những đơn vị tiên phong Nghiên cứu, Ứng dụng, Xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch GIS tại Việt Nam.
 • Trong những năm qua, CTech tự hào đã góp phần vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia.
 • Hơn 2000+ đồ án quy hoạch đã được Chuẩn Hóa - Chuyển Đổi - Tạo Lập cơ sở dữ liệu không gian địa lý (GIS)
 • Dịch vụ Cgis Data đã phục vụ 20+ tỉnh trên toàn quốc. Cgis Data số hóa CSDL GIS thuộc tất cả các ngành: Xây Dựng, Tài Nguyên Môi Trường, Giao Thông, .... Dịch vụ của CTech ứng dụng vào tất cả các cấp quy hoạch: Quy hoạch cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện.
 • Đặc biệt chúng tôi có Viện Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng AIST, chuyên đào tạo, chuyển giao công nghệ xây dựng, đặc biệt là CSDL GIS. Đảm bảo cung cấp nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng các dự án CSDL GIS lớn, đòi hỏi thời gian ngắn.
Sự cần thiết phải xây dựng CSDL GIS
 • Công nghệ GIS đã được ứng dụng phổ biến trên thế giới, mang lại những hiệu quả to lớn, ở khắp các lĩnh vực như: Quản lý sử dụng đất, Hạ tầng kỹ thuật, Giao thông, .... Ở Việt Nam, công nghệ GIS cũng đang được thúc đẩy mạnh mẽ, từ cấp quốc gia đến các địa phương. Từ nghị quyết của Chính Phủ đến các thông tư hướng dẫn của Bộ KHĐT, bộ Xây Dựng .... Tất cả nhằm mục đích ứng dụng công nghệ GIS vào công tác quy hoạch, và khai thác CSDL quốc gia về quy hoạch.
 • Để xây dựng được các cổng thông tin, phần mềm ứng dụng GIS, công cụ khai thác CSDL GIS như các nghị quyết của chính phủ, văn bản hướng dẫn, thông tư hướng dẫn của các bộ ngành, trước hết cần xây dựng CSDL GIS.
 • Khác với các loại dữ liệu thông thường chỉ bao gồm dữ liệu dạng text đơn giản, dữ liệu GIS bao gồm dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính, chứa các siêu dữ liệu, và được hình thành từ các files kết quả của quá trình lập quy hoạch.
 • Các files kết quả của quá trình lập quy hoạch (file Cad, Microtation, MapInfo, ...) là đầu vào cho quá trình xây dựng CSDL GIS. Từ các files này, CTech sẽ thực hiện quá trinh Chuẩn Hóa, Chuyển Đổi, Tạo Lập CSDL GIS. Kết quả đầu ra của quá trình là một gói CSDL không gian địa lý GIS sử dụng để đăng tải lên các cổng thông tin quy hoạch, và sẵn sàng cho quá trình khai thác CSDL GIS.
Khách hàng của chúng tôi
Với hơn 10 năm phát triển, Chúng tôi trân thành cảm ơn sự tin tưởng và sử dụng sản phẩm của CTech, đến từ các Sở Kế Hoạch Đầu Tư, Sở Xây Dựng, UBND thành phố, UBND Huyện, Ban Quản Lý Dự Án, Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp... trên toàn quốc.
TP HCM
Vũng Tàu
Long Khánh
Ninh Thuận
Quảng Ninh
Vĩnh Phúc
Hải Dương
Bắc Kạn
Sơn La
Thanh Hóa
Hòa Bình
Phú Thọ