Đối tác của CTech

Cục Phát Triển Đô Thị - Bộ Xây Dựng
Cục Phát triển đô thị là tổ chức thuộc Bộ Xây dựng, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và thực thi pháp luật đối với lĩnh vực phát triển đô thị; tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về lĩnh vực phát triển đô thị do Bộ làm chủ đầu tư hoặc chủ quản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo phân công, ủy quyền của Bộ trưởng.
Tổng công ty Giải Pháp Doanh Nghiệp Viettel
Là một thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội, được thành lập với sứ mệnh “Đồng hành cùng Chính phủ, Doanh nghiệp, Cộng đồng ứng dụng công nghệ số mang lại hiệu quả cho tổ chức, hạnh phúc cho người dân”. Tổng Công ty là đơn vị tiên phong của Viettel trong công cuộc chuyển đổi số, đóng vai trò chủ lực, thực hiện sứ mệnh tiên phong kiến tạo xã hội số của Tập đoàn. Với mục tiêu trở thành doanh nghiệp số 1 Việt Nam về tư vấn và triển khai chuyển đổi số, chúng tôi hợp tác cùng các tổ chức, doanh nghiệp và người dân để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người.
Các quý đối tác khác
CTech trân trọng sự đồng hành phát triển của các quý đối tác, là các viện quy hoạch, các tập đoàn trong và ngoài nước. Với sự hợp tác trặt chẽ, CTech tin tưởng cùng các đối tác triển khai thành công mục tiêu chung, góp phần xây dựng đô thị thông minh tại Việt Nam.
  • Viện Kiến Trúc Quy Hoạch tỉnh Lào Cai
  • CIOT Security Group - Korean
  • BeSpin Global - American
  • .....