Giải pháp giám sát đô thị thông minh

Giám sát đô thị bằng công nghệ GIS và tích hợp phần cứng.
GIS là hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information Systems) là công nghệ tập hợp có tổ chức để lập bản đồ. Bao gồm: hệ thống phần cứng và phần mềm của máy tính, lưu trữ và thao thác dữ liệu địa lý, nắm bắt, cập nhật, phân tích, điều khiển và hiển thị các thông tin sự vật sự việc liên quan đến vị trí địa lý trên Trái Đất.
Giám sát đô thị bằng công nghệ GIS kết hợp với công nghệ thực tế ảo VR360
Cgis Planning xây dựng các bộ lọc và công cụ giúp tổng hợp, phân tích dữ liệu quy hoạch, để người dùng có cái nhìn tổng thể hoặc chi tiết tùy theo nhu cầu, ví dụ như:
  • Geodatabase là một kho chứa dữ liệu không gian và thuộc tính trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management System - DBMS)
  • Các thành phần của Geodatabase được lưu trữ trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu DBMS
  • Mô hình Geodatabase có tính chất của mô hình dữ liệu hướng đối tượng
  • Dữ liệu được lưu trữ theo mô hình này mang tính toàn vẹn dữ liệu cao.
Giám sát đô thị bằng công nghệ GIS kết hợp với công nghệ viễn thám.
Giải pháp giúp xây dựng thế giới ảo dựa trên công nghệ VR360 (Virtual reality 360). Những hình ảnh, thông tin từ thế giới thực đã được số hóa, tích hợp những công nghệ hiện đại để tạo ra không gian ảo 360 độ với sự chân thực, sắc nét vượt trội, đem lại những trải nghiệm mới lạ, tuyệt vời và giàu cảm xúc cho người sử dụng.
  • VR360 phục vụ quảng bá du lịch & phát huy giá trị di sản văn hóa
  • Ứng dụng của VR360 trong quảng bá Bất động sản
  • Giải pháp quảng bá xúc tiến đầu tư