Quản lý Quy Hoạch Xây Dựng và Hệ Thống Hạ Tầng Kỹ Thuật

Đối tượng phục vụ
Đối tượng phục vụ
 • Các Sở chuyên ngành như Sở Xây Dựng, Sở Giao Thông, Sở TNMT, Sở KHĐT...
 • Phòng Quản Lý Đô Thị của các Thành phố trên toàn quốc
 • Phòng Kinh Tế Hạ Tầng các huyện trên toàn quốc.
 • Các Ban Quản Lý Dự Án ở tỉnh, huyện
 • Các Ban Quản Lý khu công nghiệp
 • Các doanh nghiệp tư vấn quy hoạch
Đặc điểm dịch vụ
Đặc điểm dịch vụ
 • Chuẩn hóa CSDL GIS theo thông tư, nghị định của chính phủ
 • Chuyển đổi tất cả cá loại bản vẽ (CAD, Microtation, MapInfo)
 • Chuyển đổi CSDL GIS tất cả các ngành, lĩnh vực như ngành Xây Dựng, Giao Thông, Tài nguyên môi trường....
 • Tạo lập và trình bày bản đồ chuyên nghiệp. Đăng tải CSDL đã được số hóa lên các cổng thông tin (nếu có)
Quy trình triển khai
Quy trình triển khai
 • 1. Thu thập, khảo sát dữ liệu các đồ án quy hoạch. Phân loại hồ sơ quy hoạch.
 • 2. Chuẩn hóa các files hồ sơ quy hoạch đầu vào. Phân tách, tạo lớp dữ liệu quy hoạch.
 • 3. Chuyển đổi các files hồ sơ quy hoạch thành dạng CSDL GIS. Xác định hệ tọa độ GIS.
 • 4. Chuẩn hóa CSDL GIS. Tạo Lập CSDL không gian địa lý GIS hồ sơ quy hoạch

Tính năng nổi bật

Bám sát quy trình lập quy hoạch
Bộ giải pháp CNTT CGIS Planning được xây dựng tuân thủ theo các quy định của nhà nước, và bám sát nghiệp vụ của công tác xây dựng, quản lý quy hoạch, thông qua 4 modules chính của phần mềm:
 • Xin ý kiến cộng đồng
 • Công bố quy hoạch
 • Tra cứu quy hoạch
 • Quản lý hồ sơ quy hoạch
Phân tích và hỗ trợ ra quyết định
Cgis Planning xây dựng các bộ lọc và công cụ giúp tổng hợp, phân tích dữ liệu quy hoạch, để người dùng có cái nhìn tổng thể hoặc chi tiết tùy theo nhu cầu, ví dụ như:
 • Phân tích sự phù hợp của đồ án quy hoạch, với quy hoạch cấp trên, và quy hoạch cấp dưới
 • Phân tích đánh giá xung đột trong quá trình lập quy hoạch
 • Phân tích số liệu sử dụng đất với các loại đất khác nhau
 • Tổng hợp mật độ mạng lưới đường giao thông
TRA CỨU THÔNG TIN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ THÔNG TIN HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Người dùng có thể tra cứu các thông tin sử dụng của lô đất, mật độ, tầng cao xây dựng, diện tích lô đất...Bộ giải pháp cung cấp khả năng mở rộng các trường dữ liệu, vì vậy dễ dàng gán thêm các thông tin khác cho lô đất như:
 • Chủ sở hữu lô đất
 • Mặt tiền
 • Hướng lô đất
 • Các thông tin khác của lô đất.
Chồng lớp dữ liệu
 • Người dùng có thể chồng lớp dữ liệu lên nhau, để xem xét các khía cạnh khác nhau của quy hoạch, như chồng lớp giao thông cùng với lớp sử dụng đất và lớp ranh giới quy hoạch.
 • Ngược lại, người dùng có thể tắt bớt các lớp quy hoạch, chỉ tập trung vào lớp hiện hữu, để xem chi tiết thông tin
 • Chồng lớp quy hoạch kết hợp với các công cụ quản lý quy hoạch, như làm mờ lớp dữ liệu, đo khoảng cách, diện tích, pin địa điểm, .... giúp xem xét quy hoạch chi tiết và đa chiều
Tích hợp nhiều giải pháp bản đồ nền
Bộ giải pháp CNTT CGIS Planning được tích hợp nhiều giải pháp về bản đồ nền. Người dùng có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các loại bản đồ nền, tùy vào mục đích sử dụng. Một số loại bản đồ nền được tích hợp bao gồm:
 • Bản đồ địa hình
 • Bản đồ đường phố
 • Bản đồ hành chính
 • Bản đồ vệ tinh
Khách hàng của chúng tôi
Với hơn 10 năm phát triển, Chúng tôi trân thành cảm ơn sự tin tưởng và sử dụng sản phẩm của CTech, đến từ các Sở Kế Hoạch Đầu Tư, Sở Xây Dựng, UBND thành phố, UBND Huyện, Ban Quản Lý Dự Án, Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp... trên toàn quốc.
TP HCM
Vũng Tàu
Long Khánh
Ninh Thuận
Quảng Ninh
Vĩnh Phúc
Hải Dương
Bắc Kạn
Sơn La
Thanh Hóa
Hòa Bình
Phú Thọ

CGIS Data