CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO CTECH
  • vietnamese
  • english

MENU

Quản lý nghĩa trang

CGIS là giải pháp phần mềm cho mục đích thống kê, xây dựng bản đồ nghĩa trang đô thị và hiện đại hóa cho việc kiểm tra, quản lý, duy tu và chăm sóc mộ phần trực tuyến.
 


Phần mềm CGIS được tạo ra với mục đích cung cấp hỗ trợ quản lý mộ phần bằng cách tra cứu thông tin chi tiết theo lô, mộ đã chon và mộ còn sống. Cung cấp cơ chế để cán bộ quản lý lên lịch duy tu chăm sóc nghĩa trang và giao việc cho nhân viên. Đồng thời cho phép người dùng có thể đăng ký, chăm sóc mộ phần của người thân mình.


Phần mềm CGIS  hỗ trợ  bạn các tính năng:

 - Phân hệ quản lý mộ phần: cho phép tra cứu thông tin chi tiết toàn bộ danh sách mộ phần trong nghĩa trang, tra cứu mộ phần theo lô và theo hàng, tra cứu mộ phần còn trống, mộ sinh phần trong nghĩa trang đồng thời tra cứu mộ chôn đã hoàn thiện hoặc chưa xây trong nghĩa trang.
 


Phân hệ đăng ký mộ phần: cho phép người dân tra cứu danh sách mộ còn trống trong nghĩa trang phục vụ mục đích đăng ký mộ phần trực tuyến theo form mẫu, người dẫn có thể theo dõi trạng thái thụ lý đăng ký, tra cứu thông tin mộ phần đã đăng ký (thông tin chung, hình ảnh hiện trạng,..). Người quản lý cung cấp thông tin về dịch vụ đăng ký mộ phần cho người dân từ hình ảnh đến các thông tin liên quan đến mộ phần trống.
 

 

Quản lý nghĩa trang

CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT

-

Bài viết cùng chuyên mục

QUẢN LÝ KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG MẠNG LƯỚI TRẠM SITE

Phần mềm đang trong quá trình xây dựng Vui lòng quay lại sau   Trân...

GIÁM SÁT KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG LƯỚI ĐIỆN

Phần mềm đang trong quá trình xây dựng Vui lòng quay lại sau Trân trọng cảm...

Quản lý hệ thống đường đô thị

CGIS là giải pháp phần mềm áp dụng công nghệ bản đồ số, công nghệ di...

Quản lý khu công nghiệp, khu đô thị

CGIS là bộ giải pháp ứng dụng công nghệ GIS cho các khu công nghiệp, khu đô...
s