Phần mềm quản lý nghĩa trang

Hệ thống phần mềm đa nền tảng (WebGIS, Android, iOS) quản lý nghĩa trang tốt nhất

Đối tượng phục vụ
Đối tượng phục vụ
 • Các ban quản lý nghĩa trang trên toàn quốc
 • Người dân có nhu cầu chăm sóc mộ phần
Đặc điểm dịch vụ quản lý nghĩa trang
Đặc điểm phần mềm
 • Thống kê, xây dựng bản đồ nghĩa trang đô thị và hiện đại hóa cho việc kiểm tra, quản lý, duy tu và chăm sóc mộ phần trực tuyến
 • Cung cấp hỗ trợ quản lý mộ phần bằng cách tra cứu thông tin chi tiết theo lô, mộ đã chon và mộ còn sống
 • Người dùng có thể đăng ký, chăm sóc mộ phần của người thân mình.
 • Là Hệ thống phần mềm đa nền tảng (WebGIS, Android, iOS) quản lý nghĩa trang tốt nhất
Quy trình triển khai
Quy trình triển khai
 • 1. Thu thập, khảo sát yêu cầu quản lý nghĩa trang, từ đó tư vấn cho CĐT các phương án tốt nhất.
 • 2. Lập phương án triển khai dự án, tiến hành phân tích thiết kế hệ thống, xác nhận quy trình triển khai với CĐT.
 • 3. Triển khai dự án, vận hành thử sản phẩm, kiểm thử, và đưa sự án vào hoạt động.
 • 4. Đào tạo, hướng dẫn sử dụng. Đảm bảo CĐT tự vận hành được phần mềm.
Giới thiệu CGIS
 • CGIS là giải pháp phần mềm cho mục đích thống kê, xây dựng bản đồ nghĩa trang đô thị và hiện đại hóa cho việc kiểm tra, quản lý, duy tu và chăm sóc mộ phần trực tuyến.
 • Phần mềm CGIS được tạo ra với mục đích cung cấp hỗ trợ quản lý mộ phần bằng cách tra cứu thông tin chi tiết theo lô, mộ đã chon và mộ còn sống. Cung cấp cơ chế để cán bộ quản lý lên lịch duy tu chăm sóc nghĩa trang và giao việc cho nhân viên. Đồng thời cho phép người dùng có thể đăng ký, chăm sóc mộ phần của người thân mình.
Phân hệ quản lý mộ phần:
 • Quản lý dan sách mộ phần bằng công nghệ bản đồ GIS, người dân có thể tra cứu từ xa thông qua bản đồ, biết rõ sơ đồ, hướng, cũng như zoom xem vị trí từ xa.
 • Cho phép tra cứu thông tin chi tiết toàn bộ danh sách mộ phần trong nghĩa trang.
 • Tra cứu mộ phần theo lô và theo hàng, tra cứu mộ phần còn trống, mộ sinh phần trong nghĩa trang
 • Tra cứu mộ chôn đã hoàn thiện
 • Tra cứu mộ chưa xây trong nghĩa trang.
Phân hệ đăng ký mộ phần:
 • Quản lý các mộ phần còn trống bằng công nghệ GIS, người dân có thể tra cứu từ xa thông qua bản đồ, biết rõ sơ đồ, hướng, cũng như zoom xem vị trí từ xa, không cần tới trực tiếp.
 • Cho phép người dân tra cứu danh sách mộ còn trống trong nghĩa trang phục vụ mục đích đăng ký mộ phần trực tuyến theo form mẫu
 • Người dẫn có thể theo dõi trạng thái thụ lý đăng ký, tra cứu thông tin mộ phần đã đăng ký (thông tin chung, hình ảnh hiện trạng,..)
 • Người quản lý cung cấp thông tin về dịch vụ đăng ký mộ phần cho người dân từ hình ảnh đến các thông tin liên quan đến mộ phần trống.