Phần mềm quản lý chung cư iLang

iLang - Kết nối Làng Xóm

Đối tượng phục vụ
Đối tượng phục vụ
 • Các chủ đầu tư dự án
 • Cư dân tại các khu chung cư
 • Các ban quản lý chung cư trên toàn quốc
Đặc điểm dịch vụ quản lý chung cư
Đặc điểm phần mềm
 • Kết nối dân cư: Dễ dàng trao đổi, cập nhật thông tin giữa cư dân với cư dân và cư dân với Ban quản lý
 • Nâng cao chất lượng cuộc sống: iLang giúp nâng cao chất lượng cuộc sống với rất nhiều tiện ích và dịch vụ.
 • Công cụ đắc lực của BQL: iLang dễ dang giải quyết các nghiệp vụ quản lý với những tính năng thông minh và thân thiện.
Quy trình triển khai
Quy trình triển khai
 • 1. Thu thập, khảo sát yêu cầu quản lý cây xanh, từ đó tư vấn cho CĐT các phương án tốt nhất.
 • 2. Lập phương án triển khai dự án, tiến hành phân tích thiết kế hệ thống, xác nhận quy trình triển khai với CĐT.
 • 3. Triển khai dự án, đưa vào hoạt động thực tế.
Giới thiệu phần mềm quảng lý chung cư iLang
Phần mềm iLang Là giải pháp quản lý chung cư thân thiện với người dùng nhằm giải quyết bài toán tối ưu hóa quy trình quản lý, kết nối giao tiếp giữa Ban Quản lý và Cư dân chung cư một cách minh bạch, thuận tiện và rất nhiều tính năng khác.
 • Kết nối dân cư: Dễ dàng trao đổi, cập nhật thông tin giữa cư dân với cư dân và cư dân với Ban quản lý.
 • Nâng cao chất lượng cuộc sống: iLang giúp nâng cao chất lượng cuộc sống với rất nhiều tiện ích và dịch vụ.
 • Công cụ đắc lực của BQL: iLang dễ dang giải quyết các nghiệp vụ quản lý với những tính năng thông minh và thân thiện.
 • Hỗ trợ 24/7
Các tính năng của iLang
 • Giao tiếp cư dân với BQL: Kết nối trực tiếp thông qua các kênh liên lạc riêng trong iLang như: Tin nhắn, Email...
 • Dịch vụ tiện ích: Hỗ trợ thanh toán các loại phí sử dụng và rất nhiều tiện ích trên iLang.
 • Nghiệp vụ BQL: iLang có đầy đủ các tính năng quản lý nghiệp vụ của BQL.
 • Chợ Làng: Là nơi cư dân trao đổi, mua bán nội khu.

Xứ mệnh của iLang
 • Kết nối cư dân: Dễ dàng trao đổi, cập nhật thông tin giữa cư dân với cư dân, cư dân với BQL.
 • Nâng cao chất lượng sống: iLang giúp nâng cao chất lượng sống cư dân với rất nhiều tiện ích và dịch vụ
 • Công cụ đắc lực của BQL: iLang giúp BQL dễ dàng giải quyết các nghiệp vụ quản lý với những tính năng thông minh và thân thiện.
 • Hỗ trợ 24/7: iLang luôn có mặt 24/7 để hỗ trợ cư dân và BQL