Các sản phẩm của CTECH

Phần mềm hỗ trợ lập quy hoạch tỉnh
CTech triển khai các phần mềm hỗ trợ lập quy hoạch tỉnh, điển hình như: TP HCM, Vũng Tàu, Quảng Ninh....
Phần mềm quản lý quy hoạch xây dựng, giao thông
Cgis Planning xây dựng các bộ lọc và công cụ giúp tổng hợp, phân tích dữ liệu quy hoạch, để người dùng có cái nhìn tổng thể hoặc chi tiết tùy theo nhu cầu, ví dụ như:
 • Phân tích sự phù hợp của đồ án quy hoạch, với quy hoạch cấp trên, và quy hoạch cấp dưới
 • Phân tích đánh giá xung đột trong quá trình lập quy hoạch
 • Phân tích số liệu sử dụng đất với các loại đất khác nhau
 • Tổng hợp mật độ mạng lưới đường giao thông
Phần mềm quản lý hạ tầng kỹ thuật
Người dùng có thể tra cứu các thông tin sử dụng của lô đất, mật độ, tầng cao xây dựng, diện tích lô đất...Bộ giải pháp cung cấp khả năng mở rộng các trường dữ liệu, vì vậy dễ dàng gán thêm các thông tin khác cho lô đất như:
 • Chủ sở hữu lô đất
 • Mặt tiền
 • Hướng lô đất
 • Các thông tin khác của lô đất.
Phần mềm quản lý khu công nghiệp
 • phần mềm thế hệ mới được sử dụng để triển khai các hệ thống bản đồ theo mô hình máy chủ, với khả năng quản trị, biên tập, thu thập, cập nhật, phân tích và khai thác bản đồ mọi lúc mọi nơi từ trình duyệt web hoặc từ ứng dụng di động, đáp ứng các nhu cầu về bản đồ và thông tin không gian của khu công nghiệp.
 • - Quản lý CSDL bản đồ: quản trị chủ đề dữ liệu bản đồ, tạo lớp bản đồ dạng vector và raster, phân quyền truy cập và cập nhật dữ liệu cho người dùng theo từng lớp dữ liệu bản đồ. Nhập, xuất và phân quyền truy cập, cập nhật các lớp dữ liệu từ các định dạng khác nhau Shapefile, Geodatabase, CSV, DXF, Geotff,...
 • - Tạo lập, biên tập, cập nhật bản đồ trực tuyến: cho phép tạo nhiều bản đồ bằng các phương pháp khác nhau, biên tập trình bày bản đồ tùy biến theo nhu cầu và cung cấp khả năng cập nhật bản đồ trực tuyến thông qua các công cụ vẽ, hiệu chỉnh, kiểm tra quan hệ giữa các đối tượng bản đồ.
Phần mềm quản lý mạng lưới điện
Bộ giải pháp CNTT CGIS Planning được tích hợp nhiều giải pháp về bản đồ nền. Người dùng có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các loại bản đồ nền, tùy vào mục đích sử dụng. Một số loại bản đồ nền được tích hợp bao gồm:
 • Bản đồ địa hình
 • Bản đồ đường phố
 • Bản đồ hành chính
 • Bản đồ vệ tinh
Phần mềm quản lý cây xanh
 • Người dùng có thể chồng lớp dữ liệu lên nhau, để xem xét các khía cạnh khác nhau của quy hoạch, như chồng lớp giao thông cùng với lớp sử dụng đất và lớp ranh giới quy hoạch.
 • Ngược lại, người dùng có thể tắt bớt các lớp quy hoạch, chỉ tập trung vào lớp hiện hữu, để xem chi tiết thông tin
 • Chồng lớp quy hoạch kết hợp với các công cụ quản lý quy hoạch, như làm mờ lớp dữ liệu, đo khoảng cách, diện tích, pin địa điểm, .... giúp xem xét quy hoạch chi tiết và đa chiều
Phần mềm quản lý hệ thống thoát nước
Bộ giải pháp CNTT CGIS Planning được tích hợp nhiều giải pháp về bản đồ nền. Người dùng có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các loại bản đồ nền, tùy vào mục đích sử dụng. Một số loại bản đồ nền được tích hợp bao gồm:
 • Bản đồ địa hình
 • Bản đồ đường phố
 • Bản đồ hành chính
 • Bản đồ vệ tinh
Phần mềm quản lý nghĩa trang
 • Người dùng có thể chồng lớp dữ liệu lên nhau, để xem xét các khía cạnh khác nhau của quy hoạch, như chồng lớp giao thông cùng với lớp sử dụng đất và lớp ranh giới quy hoạch.
 • Ngược lại, người dùng có thể tắt bớt các lớp quy hoạch, chỉ tập trung vào lớp hiện hữu, để xem chi tiết thông tin
 • Chồng lớp quy hoạch kết hợp với các công cụ quản lý quy hoạch, như làm mờ lớp dữ liệu, đo khoảng cách, diện tích, pin địa điểm, .... giúp xem xét quy hoạch chi tiết và đa chiều