CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO CTECH
  • vietnamese
  • english

MENU

Ứng dụng GIS cho nhu cầu nâng cấp đô thị Thành Phố Lào Cai – Việt Nam

– Mục tiêu cụ thể của nhiệm vụ tư vấn

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu GIS thí điểm cho thành phố Lào Cai từ dữ liệu thu thập được qua hoạt động điều tra/khảo sát toàn thành phố có sự tham gia của cộng đồng.

Thông qua hoạt động tư vấn, xây dựng năng lực cho cán bộ quản lý đô thị của TP Lào Cai trong việc ứng dụng GIS vào công tác quản lý đô thị.

– Các hoạt động và sản phẩm đầu ra

  • Hoạt động 1: Rà soát, bổ sung, hoàn thiện dữ liệu thu thập được từ khảo sát toàn thành phố tại TP Lào Cai đáp ứng yêu cầu của việc xây dựng cơ sở dữ liệu nhu cầu nâng cấp đô thị ứng dụng GIS;
  • Hoạt động 2: Xây dựng khung CSDL nhu cầu nâng cấp đô thị cấp thành phố;
  • Hoạt động 3: Lập cơ sở dữ liệu nhu cầu nâng cấp đô thị cấp thành phố cho thành phố Lào Cai.
  • Hoạt động 4: Hướng dẫn sử dụng và giải đáp thắc mắc của cán bộ địa phương trong quá trình sử dụng phần mềm để xây dựng và khai thác CSDL;

Một số hình ảnh kết quả của dự án

Việc thực hiện thí điểm đã đem lại kết quả trước hết là tạo được một nguồn cảm hứng để cho cán bộ phòng Quản lý đô thị Thành phố Lào Cai ứng dụng GIS vào công việc quản lý đô thị, một điều trước khi thí điểm chưa hề có. Nguồn cảm hứng sử dụng GIS có ở hầu hết các thành viên trong Phòng, hơn thế nữa các phường xã cũng cử người tham gia khóa đào tạo và hoạt động rất tích cực.

Bài học kinh nghiệm rút ra từ khóa đào tạo là tổ chức tốt, tạo được không khí học tập tìm tòi ứng dụng sáng tạo. Phương châm đào tạo trước xây dựng GIS sau và sản phẩm được xây dựng bằng chính sự làm việc của cán bộ địa phương

Bài viết cùng chuyên mục

Hà Nội: Phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị GN - Huyện Mê Linh, Huyện Đông Anh, Huyện Gia Lâm

HNP - UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 05/01/2015...

Dự án Q7 SaiGon RiverSide

Vị trí: 4 Đào Trí , Phú Thuận, Quận 7 , TP.HCM Tổng quan dự...

Khu phức hợp Halla Jade Residence

Vị trí: Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng  Tổng quan dự...

Hà Nội: Phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị N9 - huyện Gia Lâm, huyện Đông Anh

Click xem bản đồ Khu vực nghiên cứu Phân khu đô thị N9 nằm ở phía Đông...
s