CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO CTECH
  • vietnamese
  • english

MENU

HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU HUYỆN ĐÔNG TRIỀU-TỈNH QUẢNG NINH

HTTT và CSDL Huyện Đông Triều được xây dựng nhằm góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả của công tác quản lý trên địa bàn huyện trong lĩnh vực Quy hoạch – Xây dựng. Hệ thống xây dựng với đầy đủ các tính năng hữu ích cho công tác quản lý các nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực quy hoạch, phát triển và xây dựng đô thị, bao gồm các nghiệp vụ chính: quản lý quy hoạch, chương trình phát triển đô thị các cấp, quản lý tình trạng thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, quản lý cấp phép xây dựng, quản lý mốc giới, quản lý hệ thống văn bản pháp lý và hồ sơ thiết kế…

Một số hình ảnh mô tả chức năng của hệ thống:

Quản lý thông tin quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật

Quy trình, thủ tục cấp phép xây dựng

Bài viết cùng chuyên mục

HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU HUYỆN MÊ LINH-TP. HÀ HỘI

HTTT và CSDL Huyện Mê Linh được xây dựng nhằm góp phần tiết kiệm thời gian,...

DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG KHOAI

Hệ thống thông tin quản lý Dự án đầu tư xây dựng cho KCN Sông Khoai – thị...
s