CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO CTECH
  • vietnamese
  • english

MENU

DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG KHOAI

Hệ thống thông tin quản lý Dự án đầu tư xây dựng cho KCN Sông Khoai – thị xã Quảng Yên – tỉnh Quảng Ninh đã đem lại những lợi ích rất lớn cho Ban quản lý dự án, cho các nhà đầu tư thứ cấp trong KCN trong công tác quản dự án, tìm hiểu thông tin đầu tư xây dựng ngay từ khâu chuẩn bị đầu tư đến giai đoạn đưa dự án vào vận hành khai thác.

Một số hình ảnh minh họa tính năng của hệ thống:

Quản lý, tra cứu chức năng sử dụng đất và chi tiết thông tin các lô đất

Tích hợp tra cứu công tin chồng lớp nhiều loại bản đồ

Thông tin Giới thiệu về KCN góp phần thuận lợi trong công tác tìm kiếm các nhà đầu tư

Bài viết cùng chuyên mục

HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU HUYỆN MÊ LINH-TP. HÀ HỘI

HTTT và CSDL Huyện Mê Linh được xây dựng nhằm góp phần tiết kiệm thời gian,...

HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU HUYỆN ĐÔNG TRIỀU-TỈNH QUẢNG NINH

HTTT và CSDL Huyện Đông Triều được xây dựng nhằm góp phần tiết kiệm thời...
s