CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO CTECH
  • vietnamese
  • english

MENU

DIỄN ĐÀN "PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH" NGÀY 16-17/06/2022 TẠI HÀ NỘI

 

Như đã biết, Diễn đàn phát triển bền vững đô thị Việt Nam diễn ra vào hai ngày 16 - 17/6/2022 do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp Bộ xây dựng và các cơ quan liên quan tổ chức đã được diễn ra tại Hà Nội.

Dựa trên cơ sở nghiên cứu về Đề án “Đô thị hóa phát triển đô thị và phát triển kinh tế đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” được Ban kinh tế Trung ương chủ trì phối hợp với các bộ, ban ngành thực hiện, vào ngày 24/1/2022, Bộ chính trị đã thực hiện ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW về “Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Như chúng ta đã biết, trong bối cảnh phát triển mới hiện nay, Nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Đảng về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam sẽ là cơ sở chính trị quan trọng cho sự ra đời của các cơ chế, chính sách mới góp phần thúc đẩy phát triển đô thị, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

/upload/images/tin-tuc/file-0153.jpg

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu

 

Tại diễn đàn, ông Hán Minh Cường - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Sgroup đã có bài phát biểu về “Xây dựng cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS phục vụ phát triển đô thị thông minh". Hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS là cổng kết nối giữa người dân và chính quyền các cấp, hỗ trợ người dân tra cứu các thông tin về chính sách pháp luật, quy hoạch xây dựng, quản lý đất đai trên địa bàn, phản ánh kịp thời những vi phạm, bất cập, thúc đẩy người dân tham gia công tác quản lý đô thị.

/upload/images/tin-tuc/dnb06191.jpg

TS. Hán Minh Cường - Chủ tịch HĐQT S-Group phát biểu

 

Tiếp đến, Công ty Cổ phần Công nghệ cao CTECH đã có gian hàng giới thiệu phần mềm quản lý phát triển đô thị thông minh (Phần mềm CGIS URBAN). CGIS URBAN là một sản phẩm được phát triển bởi công ty cổ phần Công nghệ cao ​CTECH, xây dựng trên nền tảng những công nghệ tiên tiến như WebGIS, PostgreSQL, QGIS,...

/upload/images/tin-tuc/dnb06038.jpg

 

/upload/images/tin-tuc/dnb06034.jpg

 

/upload/images/tin-tuc/dnb08112.jpg

Bài viết cùng chuyên mục

s