CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO CTECH
  • vietnamese
  • english

MENU

CTECH HỌP BÁO CÁO NỘI DUNG ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THÔNG MINH CGIS URBAN TẠI SỞ XÂY DỰNG TỈNH HÀ NAM

Ngày 06/06/2022, tại Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam, Công ty Cổ phần Công Nghệ cao CTECH đã có buổi báo cáo đề xuất về việc “Đề xuất phương án phát triển phần mềm quản lý đô thị thông minh CGIS URBAN theo Hướng dẫn 1247 Bộ Xây dựng”

Thành phần tham dự gồm:

- Công ty Cổ phần Công nghệ cao CTECH:

+ Bà Trần Thu Hà - Trưởng ban Phát triển dự án Công ty Cổ phần tập đoàn S.Group Việt Nam 
+ Ông Trần Văn Hảo - Giám đốc công nghệ Công ty Cổ phần Công nghệ cao CTECH
+ Bà Hồng Mai - Chuyên viên/ TT thông tin- Cục PTĐT/Bộ XD
+ Ông Nguyễn Phan Duy Tùng - Chuyên viên phát triển dự án

- Sở xây dựng tỉnh Hà Nam:

+ Ông Nguyễn Quang Huy - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam
+ Lãnh đạo các phòng ban chuyên môn

Nội dung cuộc họp:

Tại cuộc họp ngày 06/06, ông Trần Văn Hảo - Chuyên gia Công nghệ Công ty Cổ phần Công nghệ cao CTECH đã có phần báo cáo nội dung đề xuất phương án phát triển phần mềm quản lý đô thị thông minh CGIS URBAN theo hướng dẫn 1247/ Bộ xây dựng với Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam. 

Bên Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam, Đại diện lãnh đạo Sở xây dựng - ông Nguyễn Quang Huy đã nêu ý kiến đóng góp về phần báo cáo và có phát biểu về tầm quan trọng trong việc phát triển và hướng tới đô thị thông minh sẽ có những ưu điểm nhất định trong việc quản lý góp phần làm nâng cao đời sống của nhân dân, qua đó cảm ơn lãnh đạo Sở và các phòng ban chuyên môn đã có những ý kiến đóng góp.
Hai bên tiếp tục trao đổi, thảo luận một số nội dung, rà soát và hoàn thiện phương án, xây dựng tài liệu hướng dẫn, thống nhất tiến độ thực hiện các bước tiếp theo. 

Lãnh đạo Sở đánh giá cao những đề xuất của phía Công ty Cổ phần Công nghệ cao CTECH trong giai đoạn đầu. Ông nhấn mạnh Sở và các phòng ban sẽ tiếp tục hỗ trợ, trao đổi và góp ý kiến để hoàn thành sản phẩm trong thời gian sắp tới góp phần nâng cao hiệu quả của sản phẩm.

Bài viết cùng chuyên mục

s