CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO CTECH
  • vietnamese
  • english

MENU

CTECH HỌP BÁO CÁO NỘI DUNG ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THỐNG TẠI SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BẮC KẠN

Ngày 24/11/2021, tại trụ sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn trực thuộc thành phố Bắc Kạn, công ty cổ phần công nghệ cao CTECH đã có buổi báo cáo, đề xuất về việc : "Đề xuất phương án chuyển đổi số, phát triển ngành thông tin truyền thông".

Thành phần tham dự:

- Phía công ty cổ phần công nghệ cao CTECH:

+ Ông Hán Minh Cường - Chủ tịch hội đồng quản trị ACUD Việt Nam.

+ Ông Trần Văn Hảo - Chuyên gia công nghệ

+ Ông Nguyễn Phan Duy Tùng - Chuyên viên cơ sở dữ liệu nhóm phát triển dự án

- Phía Doanh nghiệp truyền thông:

+ Đại diện bên phía Viettel

- Phía Sở thông tin và truyền thông tỉnh Bắc Kạn:

+ Giám đốc

+ Và các Lãnh đạo phòng ban, chuyên môn

Nội dung cuộc họp:

Tại cuộc họp, ông Trần Văn Hảo – Chuyên gia công nghệ bên phía công ty cổ phần công nghệ cao CTECH đã có phần báo cáo nội dung đề xuất phương án phát triển công nghệ chuyển đổi số ngành thông tin và truyền thông với sở thông tin và truyền thông tỉnh Bắc Kạn. Bên phía Sở thông tin và truyền thông tỉnh Bắc Kạn, phía các doanh nghiệp truyền thông và các lãnh đạo phòng ban, chuyên môn đã nêu ý kiến đóng góp về phần báo cáo. Ông Hán Minh Cường - Chủ tịch hội đồng quản trị ACUD Việt Nam có phát biểu về tầm quan trọng trong việc chuyển đổi số sẽ có những ưu điểm nhất định trong việc quản lý góp phần làm nâng cao đời sống của nhân dân, qua đó cảm ơn lãnh đạo Sở và các đại diện doanh nghiệp đã có những ý kiến đóng góp.

Hai bên tiếp tục trao đổi, thảo luận một số nội dung, rà soát và hoàn thiện phương án, xây dựng tài liệu hướng dẫn, thống nhất tiến độ thực hiện các bước tiếp theo.

Giám đốc Sở đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong giai đoạn đầu. Ông nhấn mạnh Sở và các doanh nghiệp sẽ tiếp tục hỗ trợ, trao đổi và góp ý kiến để hoàn thành sản phẩm trong thời gian sắp tới góp phần nâng cao hiệu quả của sản phẩm.

Dưới đây là một số hình ảnh cuộc họp

Bài viết cùng chuyên mục

s