CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO CTECH
  • vietnamese
  • english

MENU

CỔNG THÔNG TIN QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUY HOẠCH, ĐẤT ĐAI, DỰ ÁN VÀ MÔI TRƯỜNG KHU KINH TẾ VÂN ĐỒN – TỈNH QUẢNG NINH

Cổng thông tin Quản lý cơ sở dữ liệu Quy hoạch, Dự án, Đất Đai và Môi trường cho Khu kinh tế Vân Đồn – Tỉnh Quảng Ninh được xây dựng nhằm góp phần nâng cao công tác Quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng cho các Phòng, Ban. Dễ dàng cung cấp thông tin và xúc tiến mời gọi các nhà đầu tư...

Một số hình ảnh minh họa các tính năng của cổng thông tin:

Quản lý Dự án đầu tư xây dựng, Quản lý hệ thống các Đảo

Quản lý và tra cứu hệ thống thông tin Quy hoạch các cấp

Quản lý, tra cứu hệ thống Văn bản pháp lý

Quản lý, lưu trữ, trích xuất dữ liệu Hồ sơ thiết kế

Bài viết cùng chuyên mục

HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU HUYỆN MÊ LINH-TP. HÀ HỘI

HTTT và CSDL Huyện Mê Linh được xây dựng nhằm góp phần tiết kiệm thời gian,...

HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU HUYỆN ĐÔNG TRIỀU-TỈNH QUẢNG NINH

HTTT và CSDL Huyện Đông Triều được xây dựng nhằm góp phần tiết kiệm thời...

DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG KHOAI

Hệ thống thông tin quản lý Dự án đầu tư xây dựng cho KCN Sông Khoai – thị...
s