CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO CTECH
  • vietnamese
  • english

MENU

CỔNG THÔNG TIN QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUY HOẠCH, ĐẤT ĐAI, DỰ ÁN VÀ MÔI TRƯỜNG KHU KINH TẾ VÂN ĐỒN – TỈNH QUẢNG NINH

Cổng thông tin Quản lý cơ sở dữ liệu Quy hoạch, Dự án, Đất Đai và Môi trường cho Khu kinh tế Vân Đồn – Tỉnh Quảng Ninh được xây dựng nhằm góp phần nâng cao công tác Quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng cho các Phòng, Ban. Dễ dàng cung cấp thông tin và xúc tiến mời gọi các nhà đầu tư...

Một số hình ảnh minh họa các tính năng của cổng thông tin:

Quản lý Dự án đầu tư xây dựng, Quản lý hệ thống các Đảo

Quản lý và tra cứu hệ thống thông tin Quy hoạch các cấp

Quản lý, tra cứu hệ thống Văn bản pháp lý

Quản lý, lưu trữ, trích xuất dữ liệu Hồ sơ thiết kế

Bài viết cùng chuyên mục

HỆ THỐNG GIAO TIẾP CƯ DÂN VÀ QUẢN LÝ CHUNG CƯ - ILANG VINACONEX 1 -289A KHUẤT DUY TIẾN

Với việc ứng dụng phần mềm Quản lý chung cư iLang của công ty CTECH Tech cho...

HỆ THỐNG GIAO TIẾP CƯ DÂN VÀ QUẢN LÝ CHUNG CƯ - ILANG LICOGI 13 -164 KHUẤT DUY TIẾN

Với việc ứng dụng phần mềm Quản lý chung cư iLang của công ty CTECH Tech cho...

KHU ĐÔ THỊ THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, TÀI CHÍNH DU LỊCH – NHA TRANG

Phần mềm Quản lý dự án CGIS PROJECT cho Khu đô thị Thương mại, Dịch vụ, Du...

KHU ĐÔ THỊ ECOPARK – HƯNG YÊN

Phần mềm Quản lý dự án CGIS PROJECT cho Khu đô thị Ecopark đã góp phần rất...
s