CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO CTECH
  • vietnamese
  • english

MENU

CGIS PROJECT

Ứng dụng CGIS PROJECT hỗ trợ quản lý hầu hết các nghiệp vụ của dự án đầu tư xây dựng như: quản lý hồ sơ thiết kế, đấu thầu, nghiệm thu – thanh toán, quản lý khối lượng… giúp người dùng tránh được sai sót, tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao rất nhiều hiệu quả của công tác quản lý.

CGIS PROJECT

CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT

QUẢN LÝ THÔNG TIN DỰ ÁN - CGIS PROJECT quản lý đồng thời thông tin của nhiều dự án. Quản lý tình trạng pháp lý, kế hoạch, tiến độ thực hiện cùng nhiều thông tin khác tuỳ theo nhu cầu của người dùng.
QUẢN LÝ THÔNG TIN DỰ ÁN
QUẢN LÝ HỒ SƠ THIẾT KẾ
CGIS PROJECT cho phép số hoá, lưu trữ và truy xuất các hồ sơ thiết kế của Dự án, từ hồ sơ quy hoạch đến hồ sơ hoàn công. Hồ sơ thiết kế được thể hiện một cách trực quan và có thể dễ dàng cập nhật.
QUẢN LÝ THÔNG TIN ĐẤU THẦU - Thông tin đấu thầu được quản lý từ giai đoạn bắt đầu lập kế hoạch đấu thầu cho đến thực hiện và phê duyệt kết quả đấu thầu. Hệ thống văn bản sử dụng nhiều định dạng và dễ dàng tra cứu theo QUẢN LÝ THÔNG TIN HỢP ĐỒNG - Tất cả hợp đồng được quản lý chi tiết theo số hợp đồng, giá trị, thời hạn thực hiện… cùng với hệ thống các hồ sơ pháp lý khác liên quan đến hợp đồng.
QUẢN LÝ THÔNG TIN ĐẤU THẦU
QUẢN LÝ KHỐI LƯỢNG THI CÔNG
CGIS PROJECT quản lý chi tiết khối lượng thi công từng hạng mục của dự án và tổng hợp số liệu theo thời gian thực cũng như liên kết với hệ thống hồ sơ văn bản có liên quan. QUẢN LÝ CÔNG TÁC XUẤT, NHẬP VẬT TƯ, THIẾT BỊ - Quản lý kế hoạch xuất nhập các loại vật tư thiết bị với đầy đủ thông tin về nhãn hiệu, tiêu chuẩn, xuất xứ… - Quản lý công tác giao nhận vật tư, thiết bị tại hiện trường. Hỗ trợ tra cứu tình hình thực hiện, chủng loại vật tư thiết bị sử dụng.
QUẢN LÝ NGHIỆM THU, THANH QUYẾT TOÁN - Quản lý khối lượng nghiệm thu, tình trạng thanh quyết toán đồng thời đối chiếu với dự toán đã được phê duyệt. Ứng dụng cũng cho phép đánh giá và cảnh báo khối lượng thực hiện theo tiến độ và tự động gửi kết quả đến người dùng. QUẢN LÝ TRA CỨU HỒ SƠ, PHÁP LÝ - Hệ thống văn bản pháp lý được lưu trữ và truy xuất không giới hạn số lượng. Người dùng có thể upload file định dạng văn bản hoặc hình ảnh. Các văn bản được liên kết trực tiếp với nhau giúp người dùng có thể dễ dàng tra cứu.
QUẢN LÝ NGHIỆM THU, THANH QUYẾT TOÁN

Bài viết cùng chuyên mục

iCOMPANY

ICompany là ứng dụng gắn kết các thành viên trong Công ty. Nơi đây là trung tâm...

CGIS ESTATE

CGIS Estate là phần mềm phục vụ công tác quản lý Bất động sản. Phần...

CGIS URBAN

Phần mềm được xây dựng trên nền tảng những công nghệ mới nhất như:...

CGIS PLANNING

Phần mềm được xây dựng trên nền tảng những công nghệ mới nhất như:...
s